ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Ποιοι είμαστε; Γιατί "Νέα Ακρόπολη"; Ποιες είναι οι αρχές μας; Δείτε εδώ:

Η Νεά Ακρόπολη στην Ελλάδα

Η Νέα Ακρόπολη στην Ελλάδα, ως ενεργό - μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ν.Α. υπάγεται, με νομική δήλωση, στο Διεθνή Οργανισμό, ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλες. Είναι αναγνωρισμένος ως τέτοιος με το διάταγμα αρ. 3/12-94/ S της 12ης Φεβρουαρίου 1990 και είναι καταχωρημένος στο Διεθνές Αρχειοφυλακείο Οργανισμών.

Η Νέα Ακρόπολη στην Ελλάδα, λειτουργεί ως Σωματείο με Καταστατικό εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. 10670/82 της 28ης Νοεμβρίου 1981.

Σύμφωνα με το Καταστατικό φέρεται ως Σωματείο με την επωνυμία «Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα Ακρόπολη» όπως αυτή παρουσιάζεται στο άρθρο 1 του αναφερόμενου Καταστατικού.

Ως αναγνωρισμένο Σωματείο λοιπόν έχει εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πενταμελές και ασκεί τα καθήκοντά του νόμιμα, ενώ η θητεία του ορίζεται βάσει Καταστατικού ανά διετία. Η ανανέωσή του γίνεται μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου η οποία απαρτίζεται από τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να ακολουθούν τους σκοπούς του Σωματείου, όπως αυτοί ορίζονται βάσει του Καταστατικού.

Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα ειναι ο Georgios Alvarado Planas (Γεώργιος Αλβαράδο Πλάνας) ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του οργανισμού μέχρι το 2010. Από το 2011 πρόεδρος της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα είναι η Jimenez Maiquez Maria Nuria (Χιμένεθ Μάικεθ Μαρία Νούρια).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Jimenez Maiquez Maria Nuria 

Αντιπρόεδρος: Φραντζικινάκης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας: Γκούφα Σωτηρία

Ταμίας: Κωνσταντάκης Μιχαήλ

Μέλος: Βούλγαρης Ιωάννης

 

Ο Διεθνής οργανισμός Νέα Ακρόπολη

Η Νέα Ακρόπολη, ως Διεθνής Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες (Ο.Ι.Ν.Α.) απαρτίζεται από τους Οργανισμούς και Συλλόγους των διαφόρων χωρών που αποδέχονται τον Καταστατικό της Χάρτη και τις αρχές δράσης της.

Organizacion Internacional Nueva Acropolis, αναγνωρισμένος ως Διεθνής Οργανισμός με το Βασιλικό Διάταγμα αρ. 3/12-941/S της 12ης Φεβρουαρίου 1990, σύμφωνα με το νόμο 25/10/19 του Βελγικού Βασιλείου. Είναι καταχωρημένος στο Διεθνές Αρχειοφυλακείο Οργανισμών (βλ. Moniteur αρ. 48 της 9ης Μαρτίου 1990, σελ 4489).

Η ομοσπονδιακή της δομή εγγυάται το σεβασμό στην ποικιλία, αυτονομία και πρωτοβουλία του κάθε Οργανισμού-μέλους. Η λειτουργία της επιτρέπει να αναπτύσσεται η δράση της με πλήρη ανεξαρτησία από πολιτικά, θρησκευτικά ή οικονομικά συμφέροντα. Συνενώνει προσπάθειες, προσφέρει συγκεκριμένες προτάσεις εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης και προωθεί την πρωτοβουλία του πολίτη προς την κοινωνική ευθύνη και τον εθελοντισμό. Κάθε Οργανισμός μέλος είναι υπεύθυνος απέναντι στις αρχές της δικής του χώρας και τηρεί τους διεθνείς νόμους περί οργανισμών.

Χρηματοδότηση: Ο Διεθνής Οργανισμός διαχειρίζεται έναν ελάχιστο προϋπολογισμό, που προορίζεται να καλύψει τα βασικά διαχειριστικά και λειτουργικά του έξοδα. * Οι Οργανισμοί Μέλη συμβάλλουν σε αυτόν τον προϋπολογισμό με την εισφορά που τους αναλογεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους, ενώ διαχειρίζονται αυτόνομα τα δικά τους μέσα.

Λειτουργία του οργανισμού: Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε οργανισμό μέλος. Απο αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου, που αναλαμβάνει να συντονίζει και να πραγματοποιεί τις αναγκαίες επαφές, ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Διεθνή Γενική Συνέλευση.

Από το 1992 Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού είναι η κα. Delia Steinberg Guzman.

Από το 2011 Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού είναι ο κος. Georgios Alvarado Planas.